Політика безпеки

Політика безпеки застосовується на сайті zaharberkut.net з метою дотримання діючого законодавства про захист персональних даних.

Сайт zaharberkut.net збирає персональні дані відвідувачів лише на добровільній основі, з їхньої згоди і у відповідності до діючого законодавства.

Персональні дані, що збираються, можуть включати в себе ім’я відвідувача, поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти.

Відвідувачі, що здійснюють оплату послуг на сайті zaharberkut.net, повинні надати додаткову інформацію – як правило, дійсний номер банківської платіжної картки.

Крім того браузер користувача може відправляти на сайт zaharberkut.net інформацію про географічне положення чи параметри комп’ютера відвідувача. Сайт zaharberkut.net може використовувати ці дані для формування загальної статистики про своїх клієнтів.

Персональні дані, що збирає сайт zaharberkut.net, дозволяють виконувати замовлення користувачів, інформувати клієнтів про нові послуги, спеціальні рекламні пропозиції тощо.

Персональні дані відвідувачів також можуть використовуватись для проведення маркетингових досліджень з метою підбору і розподілу рекламних оголошень у відповідності до можливих інтересів кожного окремого клієнта.

У випадку об’єднання компаній, реорганізації, банкрутства тощо, персональна інформація відвідувачів сайту zaharberkut.net може бути передана відповідному правонаступнику.

Сайт zaharberkut.net здійснює політику захисту і зберігання персональних даних в отриманому, незмінному вигляді. У зв’язку з цим доступ до бази даних користувачів знаходиться під постійним наглядом і контролем.